Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Stedelijke Inrichting

Bestemmingsreserve Inrichting Buitenruimte gebieden

4.255

0

258

213

3.784

Bestemmingsreserve Impuls WWI

503

0

0

0

503

Bestemmingsreserve RCP Groene Daken

297

0

0

0

297

Bestemmingsreserve Vereveningsfonds bouwleges

7.900

0

0

3.000

4.900

Bestemmingsreserve Intensivering Buitenruimte

404

0

87

317

0

Bestemmingsreserve Duurzaam

6.530

0

2.030

327

4.173

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief

1.453

0

0

0

1.453

Bestemmingsreserve Stadsinitiatief Luchtsingel

200

0

200

0

0

Totaal

21.542

0

2.575

3.857

15.110

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Stedelijke Inrichting

Voorziening Funderingsleningen

300

300

0

0

600

Voorziening SV-leningen

180

0

0

0

180

Voorziening Stads Vastgoed

45

0

0

0

45

Totaal

525

300

0

0

825