Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Algemene Middelen

Bestemmingsreserve NUP

4.345

0

0

4.345

0

Bestemmingsreserve Investeringsfonds Rotterdam (IFR)

445.944

104.553

46.619

11.047

492.831

Bestemmingsreserve Aanloopverliezen en frictie

3.161

0

1.585

1.158

418

Financieringsreserve

69.014

14.178

0

16.292

66.900

Kredietrisicoreserve

54.197

3.584

0

0

57.781

Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Organisatie

0

6.750

0

0

6.750

Bestemmingsreserve RECP

6.085

0

1.521

0

4.564

Bestemmingsreserve Taakmutaties Gemeentefonds

12.022

12.612

4.246

869

19.519

Bestemmingsreserve Krimp (motie 31)

15.721

25.495

32.228

0

8.988

Totaal

610.489

167.172

86.199

33.711

657.751

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

Algemene Middelen

Voorziening Belastinggeschillen

7.337

4687

0

65

11959

Voorziening Verzekeringen

2.617

0

0

200

2.417

Voorziening Gedifferentieerde premie werkhervattingskas

500

0

0

500

0

Totaal

10.454

4.687

0

765

14.376