Reserves en voorzieningen

Reserves

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

RSO

Bestemmingsreserve Stadsarchief

150

0

0

150

0

Bestemmingsreserve Bedrijfsvoering gebieden

111

0

32

79

0

Bestemmingsreserve Vastgoed gebieden

5.448

0

449

272

4.727

Bestemmingsreserve Personeel gebieden

816

0

0

816

0

Totaal

6525

0

481

1317

4727

Voorzieningen

Programma: 

Stand per 1/1/2015

Toevoeging

Onttrekking

Vrijval

Stand per 31/12/2015

RSO

Voorziening Frictiekosten huur Looierhof

41

0

0

0

41

Totaal

41

0

0

0

41