Investeringen

Programma Bestuur en Dienstverlening

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Burgerzaken

1.700

0

1.700

0

0

0

0

1.700

Vervanging GBA

1.700

0

1.700

0

0

0

0

1.700

Totaal

1.700

0

1.700

0

0

0

0

1.700