Investeringen

Programma Openbare Orde en Veiligheid

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Veiligheid

580

580

0

0

0

0

0

0

Optimaliseren dienstverlening en ketensamenwerking HET

445

445

0

0

0

0

0

0

PGA Veiligheidshuis

135

135

0

0

0

0

0

0

Handhaven wet- en regelgeving

3.704

0

3.704

1.810

1.091

-719

1.091

3.595

Scantechnologie

1.810

0

1.810

1.810

982

-828

982

1.810

Verhuizing Regionaal Cameratoezicht naar KPP

1.894

0

1.894

0

109

109

109

1.785

Totaal

4.284

580

3.704

1.810

1.091

-719

1.091

3.595