Investeringen

Programma Verkeer en Vervoer

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Stedelijke bereikbaarheid

68.833

52.333

16.500

9.403

4.439

-4.964

56.772

12.061

DVM

3.342

3.342

0

0

0

0

3.342

0

DVM dynamisch verkeersmanagement

3.000

2.674

326

326

307

-19

2.981

19

H6-weg Hoek van Holland fase 1

2.200

1.738

462

300

84

-216

1.822

378

H6-weg Hoek van Holland fase 2

3.500

88

3.412

2.200

3

-2.197

91

3.409

Kostenstijging project 3-in-1 Hoek van Holland

2.800

1.498

1.302

500

53

-447

1.551

1.249

OVM / Verkeersregiekamer

900

468

432

200

253

53

721

179

P+R bewegwijzering

200

190

10

10

10

0

200

0

P+R Noordrand Meijersplein Noord

750

750

0

0

0

0

750

0

Slimme ingrepen in het wegennet 2007

6.050

6.039

11

11

11

0

6.050

0

UVV Autobereikbaarheid

3.300

3.157

143

143

143

0

3.300

0

Verkeerslichten 2006

6.025

5.805

220

220

176

-44

5.981

44

Verkeersonderneming 2010

1.000

620

380

80

19

-61

639

361

Vervanging verkeerslichten

20.550

19.812

738

738

859

121

20.671

-121

Vervanging verkeerslichten kredietcrisis

1.600

1.600

0

0

0

0

1.600

0

Vervanging verkeersregelinstallaties 2012

1.500

818

682

300

0

-300

818

682

Vervanging verkeersregelinstallaties 2013

3.500

2.594

906

700

475

-225

3.069

431

Vervanging verkeersregelinstallaties 2014

3.920

1.140

2.780

1.500

329

-1.171

1.469

2.451

Vervanging verkeersregelinstallaties 2015

4.000

0

4.000

2.175

1.718

-457

1.718

2.282

Extra kosten ontwikkeling Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) m.b.t. Maasvlakte

306

0

306

0

0

0

0

306

Ontheffing Verkeer en Vervoer (OVV) en Toezicht Verkeer en Vervoer (TVV) t.b.v. uitbereiding Milieuzone

390

0

390

0

0

0

0

390

Parkeren

15.221

11.322

3.899

0

0

0

11.322

3.899

Beheer op Afstand

721

511

210

0

0

0

511

210

Modernisering straatparkeren

12.500

10.343

2.157

0

0

0

10.343

2.157

Stelpost straatparkeren 2011

2.000

468

1.532

0

0

0

468

1.532

Duurzame mobiliteit

38.410

24.409

14.001

7.820

2.801

-5.019

27.210

11.200

Beter Benutten Fietsen

1.500

1.069

431

431

-2

-433

1.067

433

Bushaltetoegankelijkheid

1.000

838

162

162

136

-26

974

26

Bushaltetoegankelijkheid 2015

5.000

0

5.000

2.500

179

-2.321

179

4.821

Fietspad Grote Stern Rozenburg

500

6

494

50

116

66

122

378

Fietspad Volgerweg Rozenburg

520

36

484

484

484

0

520

0

Fietsroutes

10.000

8.456

1.544

250

229

-21

8.685

1.315

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2011

130

130

0

0

0

0

130

0

Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012

1.800

1.178

622

600

368

-232

1.546

254

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013

1.800

991

809

600

164

-436

1.155

645

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014

1.800

88

1.712

800

1.065

265

1.153

647

Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015

1.800

0

1.800

1.000

45

-955

45

1.755

Tunnel randstadrail Meijersplein Noord

3.757

3.402

355

355

33

-322

3.435

322

UVV Lokale Leefomgeving

4.043

3.907

136

136

136

0

4.043

0

UVV Programma Black Spots

3.800

3.800

0

0

0

0

3.800

0

Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen Maasvlakte

660

462

198

198

-93

-291

369

291

Webapplicatie OVV Ontheffingsaanvragen 's Gravendijkwal

300

46

254

254

-59

-313

-13

313

Totaal

122.464

88.064

34.400

17.223

7.239

-9.984

95.303

27.161