Investeringen

Programma Cultuur, sport en recreatie

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Sport en recreatie

10.600

1.077

9.523

3.071

2.569

-502

3.646

6.954

Gymlokalen Lekker Fit

5.900

1.010

4.890

2.571

2.383

-188

3.393

2.507

Investeringen sportaccommodaties 2014

1.500

0

1.500

0

0

0

0

1.500

Toegankelijkheid sportaccommodaties

3.200

67

3.133

500

186

-314

253

2.947

Totaal

10.600

1.077

9.523

3.071

2.569

-502

3.646

6.954