Investeringen

Programma Volksgezondheid en zorg

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Zorg volwassenen

2.017

992

1.025

1.025

955

-70

1.947

70

Informatieplatform 3 decentralisaties

2.017

992

1.025

1.025

955

-70

1.947

70

Totaal

2.017

992

1.025

1.025

955

-70

1.947

70