Investeringen

Programma Werk en inkomen

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Werk

5.759

0

5.759

0

1.994

1.994

1.994

3.765

Machines en Installaties RoBedrijf 2015

300

0

300

0

0

0

0

300

Machines en installaties Robedrijf 2016

300

0

300

0

0

0

0

300

Programma Innovatie 1 - G4 Deel

1.660

0

1.660

0

1.587

1.587

1.587

73

Programma Innovatie 2 - G1 Deel

3.499

0

3.499

0

407

407

407

3.092

Totaal

5.759

0

5.759

0

1.994

1.994

1.994

3.765