Investeringen

Programma Beheer van de stad

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Afvalinzameling

28.600

0

28.600

28.702

27.084

-1.618

27.084

1.516

Container Services 2015

200

0

200

200

488

288

488

-288

Containers Reinigingsbedrijven 2015

400

0

400

400

0

-400

0

400

Lease voertuigen/werktuigen 2015

24.000

0

24.000

24.000

22.394

-1.606

22.394

1.606

Vervanging Inzamelmiddelen 2015

4.000

0

4.000

4.102

4.202

100

4.202

-202

Reiniging

2.500

161

2.339

2.339

1.908

-431

2.069

431

Steunpunt Winterdienst

2.500

161

2.339

2.339

1.908

-431

2.069

431

Riolen en gemalen

68.810

38.373

30.437

-1.797

10.530

12.327

48.903

19.907

Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015

68.810

38.373

30.437

-1.797

10.530

12.327

48.903

19.907

Wegen en openbare verlichting

354.638

53.206

301.432

18.416

17.483

-933

70.689

283.949

Beweegbare bruggen en sluizen

20.111

6.573

13.538

605

1.041

436

7.614

12.497

Bruggen en tunnels

32.740

29.606

3.134

3

48

45

29.654

3.086

Bruggen en tunnels (inkomsten)

-4.475

-4.719

244

0

0

0

-4.719

244

Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet

10.800

8.748

2.052

2.052

2.052

0

10.800

0

Maastunnelcomplex

5.712

803

4.909

2.072

1.437

-635

2.240

3.472

Openbare verlichting beheerplan 2012 - 2016

7.200

2.236

4.964

2.564

2.456

-108

4.692

2.508

Vaste bruggen en kademuren & glooiingen

20.550

9.959

10.591

7.040

6.149

-891

16.108

4.442

Maastunnel renovatie

262.000

0

262.000

4.080

4.300

220

4.300

257.700

Water en groen

11.946

7.126

4.820

2.349

2.220

-129

9.346

2.600

Beleidsplan begraven en cremeren 2012-2015

800

459

341

341

259

-82

718

82

Blauwe verbinding fase 1

6.261

3.556

2.705

1.050

652

-398

4.208

2.053

Blauwe verbinding fase 2

2.533

1.095

1.438

622

1.038

416

2.133

400

Monumenten en kunst

1.536

1.200

336

336

272

-64

1.472

64

Rioolvervanging Zuiderbegraafplaats

816

816

0

0

0

0

816

0

Totaal

466.494

98.866

367.628

50.009

59.226

9.217

158.092

308.402