Investeringen

Programma Stedelijke inrichting

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Duurzaam

18.100

8.995

9.105

2.375

716

-1.659

9.711

8.389

Rotterdam Climate Proof (RCP) Groene Daken

7.600

4.948

2.652

875

370

-505

5.318

2.282

Rotterdam Climate Proof (RCP) Waterpleinen

10.500

4.047

6.453

1.500

346

-1.154

4.393

6.107

Totaal

18.100

8.995

9.105

2.375

716

-1.659

9.711

8.389