Investeringen

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Maatschappelijk vastgoed

437.716

282.374

155.342

75.059

39.674

-35.384

322.048

115.668

C2000app in parkeergarages

2.650

2.208

442

442

289

-153

2.497

153

Erasmus University College

20.300

14.898

5.402

5.100

-4.325

-9.425

10.573

9.727

Landgoederen Nieuw Rhodenrijs en De Tempel

4.350

0

4.350

4.350

2.466

-1.884

2.466

1.884

MAASpodium

1.200

1.163

37

0

0

0

1.163

37

MFC Rozenburg

17.100

0

17.100

13.000

11.266

-1.734

11.266

5.834

Onderwijshuisvesting 2006-2011

64.195

58.546

5.649

15.568

15.165

-403

73.711

-9.517

Onderwijshuisvesting 2012

30.100

16.766

13.334

4.445

5.173

728

21.939

8.161

Onderwijshuisvesting 2013

17.000

1.181

15.819

5.273

3.166

-2.107

4.347

12.653

Onderwijshuisvesting 2014

9.919

0

9.919

2.356

1.330

-1.025

1.330

8.589

Onderwijshuisvesting 2015

49.500

0

49.500

11.875

2.747

-9.128

2.747

46.753

Oostelijk zwembad / Sportfondsenbad Noord (Van Maanenbad)

18.914

16.764

2.150

1.746

2.150

404

18.914

0

Oude Luxor (renovatie)

3.500

2.475

1.025

645

645

0

3.120

380

P+R Kralingse Zoom

52.900

52.600

300

300

0

-300

52.600

300

Parkeergarage Kruisplein

127.277

107.576

19.701

3.617

-444

-4.061

107.132

20.145

Parkeergarage Lusthofstraat

8.562

7.294

1.268

45

45

0

7.339

1.223

Parkeergarage Wilhelminapier (tijdelijk)

4.200

903

3.297

3.297

0

-3.297

903

3.297

Vastgoed 2015

3.000

0

3.000

3.000

0

-3.000

0

3.000

Verwerving vastgoed portefeuille van WOM vastgoed BV

3.049

0

3.049

0

0

0

0

3.049

Grondzaken

728.500

331.013

397.487

124.068

73.167

-50.901

404.179

324.321

Hart van Zuid

243.000

13.966

229.034

7.723

-6.066

-13.789

7.900

235.100

Investeringen grondexploitaties 2015

98.100

0

98.100

98.100

16.078

-82.022

16.078

82.022

PMR 150 ha

0

0

0

0

54.592

54.592

54.592

-54.592

Rotterdam Centraal 

326.400

314.775

11.625

11.625

4.230

-7.395

319.005

7.395

Sportcampus en Park De Twee Heuvels

61.000

2.272

58.728

6.620

4.332

-2.288

6.604

54.396

Totaal

1.166.216

613.387

552.829

199.127

112.841

-86.286

726.228

439.988