Investeringen

Programma Algemene Middelen

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Belastingen

5.815

1.258

4.557

4.557

2.373

-2.184

3.631

2.184

Implementatie ICT applicaties

827

0

827

827

547

-280

547

280

SOA Suite & Digitale deurmat

2.234

0

2.234

2.234

896

-1.338

896

1.338

Upgrade ONS / GOUW

2.754

1.258

1.496

1.496

930

-566

2.188

566

Totaal

5.815

1.258

4.557

4.557

2.373

-2.184

3.631

2.184