Investeringen

Programma Serviceorganisatie

Gevoteerd t/m 2015

Realisatie t/m 2014

Restant per 2015

Raming 2015

Realisatie 2015

Verschil 2015

Realisatie t/m 2015

Restant per 2016

Serviceorganisatie

27.020

4.545

22.475

6.717

3.513

-3.204

8.058

18.962

Automatiseringskosten SDR

22.717

4.545

18.172

5.571

3.391

-2.180

7.936

14.781

Digitalisering Documenten Stromen (DC FS)

967

0

967

382

0

-382

0

967

Nazorg basisregistraties concernsystemen

300

0

300

300

0

-300

0

300

Nieuw Rotterdams Platform

1.035

0

1.035

464

122

-342

122

913

Uniform Inkoop- & bestelproces

2.001

0

2.001

0

0

0

0

2.001

Concernhuisvesting

167.300

125.637

41.663

26.545

12.847

-13.698

138.484

28.816

Casco Stadskantoor / Timmerhuis

95.200

90.847

4.353

4.353

-1.923

-6.276

88.924

6.276

Inbouw De Rotterdam

42.300

24.767

17.533

3.990

3.990

0

28.757

13.543

Inbouw Stadskantoor / Timmerhuis

26.700

10.023

16.677

16.677

8.122

-8.555

18.145

8.555

Van Graftstraat

1.525

0

1.525

1.525

1.125

-400

1.125

400

Renovatie Raadzaal stadhuis gemeente Rotterdam

1.575

0

1.575

0

1.533

1.533

1.533

42

Totaal

194.320

130.182

64.138

33.262

16.360

-16.903

146.542

47.778