Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Onderwijs

57. CED-groep

100

58. Conciërges

231

59. Rotterdams Onderwijsbeleid

1.165

Totaal

1.496

57. CED-groep

De bezuiniging op de subsidie aan de CED-groep educatieve diensten is binnen het product onderwijsbeleid opgevangen. Het lastenbudget van het product is in 2015 niet overschreden. Daarmee is deze bezuiniging gerealiseerd.

58. Conciërges

De bezuiniging op het onderdeel conciërges is grotendeels gerealiseerd. Aangezien de subsidie in schooljaren wordt beschikt verloopt de afbouw iets langzamer dan de begrote afbouw.

59. Rotterdams Onderwijsbeleid

De bezuiniging op het Rotterdams Onderwijsbeleid is gerealiseerd. Het lastenbudget van het product is in 2015 niet overschreden. Daarmee is deze bezuiniging binnen het product gerealiseerd.