Bezuinigingen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Bestuur en dienstverlening

51. Participatiegeld gebiedscommissie

2.000

Totaal

2.000

51. Participatiegeld gebiedscommissies

De bezuiniging op participatiegeld gebiedscommissies zoals opgenomen in de oorspronkelijke begroting is gerealiseerd.