Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015.  Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Openbare orde en Veiligheid

21. Controleurs in het OV (avonduren/ risicomomenten)

-500

Totaal

-500

21. Controleurs in het OV (avonduren / risicomomenten)

Het aantal toezichthouders op de metro wordt met 25 full time equivalenten uitgebreid om de veiligheid in het openbaar vervoer te vergroten Op elke metro komt een toezichthouder. Het aantal ov-surveillanten in de metro in de avonduren is in 2015 verder uitgebreid. Er zijn meer OV-surveillanten ingezet op het traject Coolhaven-Voorschoterlaan van donderdag t/m zaterdag van 17:00 uur t/m einde dienst. Het aantal ov-surveillanten in de metro in de avonduren wordt in 2016 verder uitgebreid en ook weer in 2017. Op 11 november 2015 is er een wethoudersbrief met de stand van zaken wat betreft de uitbreiding van OV-surveillanten naar commissie VOF verstuurd.