Intensiveringen

De bedragen in de tabel betreffen de bedragen uit de begroting 2015. Informatie over het behaalde resultaat komt tot uiting in de toelichting.

Programma Onderwijs

30. wijkscholen

-2.000

Totaal

-2.000

30. Wijkscholen

De intensivering van € 2 mln was bedoeld ter compensatie van het wegvallen van de Rijksgelden ter financiering van de wijkschool en De Nieuwe Kans. Dit is nu onderdeel van het programma risicojongeren. In 2015 is deze intensivering ingezet voor continuering van De Nieuwe Kans.