Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Totaal baten

-24

-24

-474

698

698

2.687

1.989

Totaal lasten

8

4.783

15.829

16.783

16.783

9.564

- 7.219

Totaal

Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

- 32

- 4.807

- 16.303

- 16.085

- 16.085

- 6.877

9.208

Concernhuisvesting

Totaal baten

0

0

1.610

1.610

1.610

3.638

2.028

Totaal lasten

5.692

5.693

12.432

12.461

12.461

6.265

- 6.196

Totaal

Concernhuisvesting

- 5.692

- 5.693

- 10.822

- 10.851

- 10.851

- 2.627

8.224

Totaal programma

- 5.724

- 10.500

- 27.125

- 26.936

- 26.936

- 9.504

17.432