Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Belastingen

Totaal baten

264.293

264.203

264.440

264.760

268.760

283.153

14.393

Totaal lasten

23.040

22.972

21.310

21.630

21.643

35.345

13.702

Totaal

Belastingen

241.253

241.231

243.130

243.130

247.117

247.808

691

Beheer algemene middelen

Totaal baten

1.510.205

1.510.206

1.477.893

1.495.777

1.505.023

1.506.356

1.333

Totaal lasten

55.347

53.733

9.827

6.999

4.599

5.183

584

Totaal

Beheer algemene middelen

1.454.858

1.456.473

1.468.066

1.488.778

1.500.424

1.501.173

749

Deelnemingen

Totaal baten

96.232

96.232

147.225

154.839

154.839

160.521

5.682

Totaal lasten

15.585

15.585

16.058

16.058

16.058

18.426

2.368

Totaal

Deelnemingen

80.647

80.647

131.167

138.781

138.781

142.095

3.314

Financiering

Totaal baten

-19.781

-19.781

-19.534

-19.698

-19.698

-19.688

10

Totaal lasten

-49.729

-49.729

-58.204

-74.610

-74.609

-75.382

-773

Totaal

Financiering

29.948

29.948

38.670

54.912

54.911

55.694

783

Lening- en garantieverstrekking

Totaal baten

31.182

31.182

32.161

32.382

32.382

32.651

269

Totaal lasten

31.182

31.182

32.161

30.382

30.382

30.333

-49

Totaal

Lening- en garantieverstrekking

0

0

0

2.000

2.000

2.318

318

Verzekeringen

Totaal baten

5.133

5.133

5.133

5.133

5.133

4.102

-1.031

Totaal lasten

8.600

8.551

8.522

8.522

8.522

5.648

-2.874

Totaal

Verzekeringen

-3.467

-3.418

-3.389

-3.389

-3.389

-1.546

1.843

Van Werk naar Werk

Totaal baten

586

586

586

586

586

995

409

Totaal lasten

33.052

33.326

33.394

35.856

35.856

34.284

-1.572

Totaal

Van Werk naar Werk

-32.466

-32.740

-32.808

-35.270

-35.270

-33.289

1.981

Totaal programma

1.770.773

1.772.141

1.844.836

1.888.942

1.904.574

1.914.253

9.679