Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Vergunningen en toezicht

Totaal baten

12.938

13.695

13.695

13.452

15.866

18.158

2.292

Totaal lasten

32.038

39.738

47.989

43.509

35.037

33.339

-1.698

Totaal

Vergunningen en toezicht

-19.100

-26.043

-34.294

-30.057

-19.171

-15.181

3.990

Ruimte en wonen

Totaal baten

1.204

4.164

2.562

2.562

2.562

3.917

1.355

Totaal lasten

48.767

25.318

26.109

26.173

26.219

21.269

-4.950

Totaal

Ruimte en wonen

-47.563

-21.154

-23.547

-23.611

-23.657

-17.352

6.305

Milieu

Totaal baten

0

12.713

26.956

38.210

34.210

9.503

-24.707

Totaal lasten

21.185

33.898

48.141

59.395

59.596

32.756

-26.840

Totaal

Milieu

-21.185

-21.185

-21.185

-21.185

-25.386

-23.253

2.133

Duurzaam

Totaal baten

0

172

172

252

252

-66

-318

Totaal lasten

2.580

6.261

9.161

9.241

9.241

8.399

-842

Totaal

Duurzaam

-2.580

-6.089

-8.989

-8.989

-8.989

-8.465

524

Totaal programma

-90.428

-74.471

-88.015

-83.842

-77.203

-64.251

12.952