Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Afvalinzameling

Totaal baten

150.015

149.936

152.161

151.918

151.918

146.798

-5.120

Totaal lasten

114.530

114.696

120.348

119.984

119.984

112.213

-7.771

Totaal

Afvalinzameling

35.485

35.240

31.813

31.934

31.934

34.585

2.651

Reiniging

Totaal baten

2.859

3.643

1.981

1.981

1.981

5.684

3.703

Totaal lasten

71.010

70.598

69.334

69.606

69.606

70.750

1.144

Totaal

Reiniging

-68.151

-66.955

-67.353

-67.625

-67.625

-65.066

2.559

Riolen en gemalen

Totaal baten

62.022

62.022

72.560

72.560

76.560

77.175

615

Totaal lasten

60.188

60.175

60.174

60.156

64.156

65.035

879

Totaal

Riolen en gemalen

1.834

1.847

12.386

12.404

12.404

12.140

-264

Wegen en Openbare Verlichting

Totaal baten

10.910

10.910

12.700

14.067

14.699

13.944

-755

Totaal lasten

111.269

102.883

122.073

122.390

124.608

129.297

4.689

Totaal

Wegen en Openbare Verlichting

-100.359

-91.973

-109.373

-108.323

-109.909

-115.353

-5.444

Water en Groen

Totaal baten

11.100

11.100

17.977

16.610

14.663

16.455

1.792

Totaal lasten

53.496

61.964

66.306

67.645

64.660

68.832

4.172

Totaal

Water en Groen

-42.396

-50.864

-48.329

-51.035

-49.997

-52.377

-2.380

Totaal programma

-173.587

-172.705

-180.856

-182.645

-183.193

-186.071

-2.878