Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Totaal baten

771

371

1.674

1.674

1.674

1.869

195

Totaal lasten

75.822

85.196

104.041

104.190

102.620

97.178

-5.442

Totaal

Maatschappelijke Begeleiding en Advies

-75.051

-84.825

-102.367

-102.516

-100.946

-95.309

5.637

Maatschappelijke Participatie en Activering

Totaal baten

1.667

2.067

8.333

8.333

8.333

9.568

1.235

Totaal lasten

37.265

21.483

30.363

32.886

33.156

31.831

-1.325

Totaal

Maatschappelijke Participatie en Activering

-35.598

-19.416

-22.030

-24.553

-24.823

-22.263

2.560

Armoedebestrijding

Totaal baten

1.351

1.351

1.351

1.351

1.351

836

-515

Totaal lasten

63.923

64.376

67.487

57.971

57.971

58.021

50

Totaal

Armoedebestrijding

-62.572

-63.025

-66.136

-56.620

-56.620

-57.185

-565

Totaal programma

-173.221

-167.266

-190.533

-183.689

-182.389

-174.757

7.632