Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Werk

Totaal baten

43.073

45.155

44.025

23.069

25.069

29.054

3.985

Totaal lasten

195.987

196.674

167.222

165.775

165.827

164.394

-1.433

Totaal

Werk

-152.914

-151.519

-123.197

-142.706

-140.758

-135.340

5.418

Inkomen

Totaal baten

538.463

538.565

533.025

533.690

533.690

547.167

13.477

Totaal lasten

674.167

675.114

655.874

648.333

648.332

632.672

-15.660

Totaal

Inkomen

-135.704

-136.549

-122.849

-114.643

-114.642

-85.505

29.137

Totaal programma

-288.618

-288.068

-246.046

-257.349

-255.400

-220.845

34.555