Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Openbare gezondheidszorg

Totaal baten

12.637

12.669

12.443

12.443

12.443

12.065

-378

Totaal lasten

26.459

26.147

26.843

26.780

26.780

25.506

-1.274

Totaal

Openbare gezondheidszorg

-13.822

-13.478

-14.400

-14.337

-14.337

-13.441

896

Zorg jeugd

Totaal baten

1.411

1.415

760

846

846

2.826

1.980

Totaal lasten

198.612

231.035

232.200

232.361

231.656

224.819

-6.837

Totaal

Zorg jeugd

-197.201

-229.620

-231.440

-231.515

-230.810

-221.993

8.817

Zorg volwassenen

Totaal baten

24.218

24.217

24.084

24.112

24.112

19.128

-4.984

Totaal lasten

358.526

344.298

348.058

364.561

365.386

336.176

-29.210

Totaal

Zorg volwassenen

-334.308

-320.081

-323.974

-340.449

-341.274

-317.048

24.226

Totaal programma

-545.331

-563.179

-569.814

-586.301

-586.421

-552.482

33.939