Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Cultuur

Totaal baten

734

734

734

734

734

1.332

598

Totaal lasten

122.480

122.714

123.325

123.364

123.364

121.231

-2.133

Totaal

Cultuur

-121.746

-121.980

-122.591

-122.630

-122.630

-119.899

2.731

Sport en Recreatie

Totaal baten

11.150

11.150

12.973

12.977

12.977

11.648

-1.329

Totaal lasten

93.066

93.810

97.613

97.347

97.347

91.433

-5.914

Totaal

Sport en Recreatie

-81.916

-82.660

-84.640

-84.370

-84.370

-79.785

4.585

Totaal programma

-203.662

-204.640

-207.231

-207.000

-207.000

-199.684

7.316