Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Onderwijshuisvesting

Totaal baten

1.027

1.027

3.227

4.714

4.714

3.509

-1.205

Totaal lasten

67.497

67.488

70.265

71.742

71.742

69.480

-2.262

Totaal

Onderwijshuisvesting

-66.470

-66.461

-67.038

-67.028

-67.028

-65.971

1.057

Onderwijsbeleid

Totaal baten

59.220

59.220

65.433

64.425

64.425

62.566

-1.859

Totaal lasten

137.270

123.741

124.249

124.110

124.110

123.829

-281

Totaal

Onderwijsbeleid

-78.050

-64.521

-58.816

-59.685

-59.685

-61.263

-1.578

Totaal programma

-144.520

-130.982

-125.854

-126.713

-126.713

-127.234

-521