Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Economie

Totaal baten

3.224

3.224

1.800

3.213

1.413

1.081

-332

Totaal lasten

26.723

22.914

27.440

30.246

27.491

26.231

-1.260

Totaal

Economie

-23.499

-19.690

-25.640

-27.033

-26.078

-25.150

928

Markten

Totaal baten

3.259

3.259

3.259

2.909

2.909

3.019

110

Totaal lasten

3.424

3.415

3.415

3.406

3.406

3.100

-306

Totaal

Markten

-165

-156

-156

-497

-497

-81

416

Totaal programma

-23.664

-19.846

-25.796

-27.530

-26.575

-25.231

1.344