Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Stedelijke bereikbaarheid

Totaal baten

4.357

2.316

2.385

2.335

2.335

4.994

2.659

Totaal lasten

21.112

17.384

18.493

18.443

18.884

20.743

1.859

Totaal

Stedelijke bereikbaarheid

-16.755

-15.068

-16.108

-16.108

-16.549

-15.749

800

Parkeren

Totaal baten

65.234

65.234

64.434

65.634

67.259

67.992

733

Totaal lasten

61.097

61.484

60.129

59.030

58.430

56.222

-2.208

Totaal

Parkeren

4.137

3.750

4.305

6.604

8.829

11.770

2.941

Duurzame mobiliteit

Totaal baten

17.829

52.197

52.092

52.142

51.692

35.758

-15.934

Totaal lasten

27.454

63.817

64.998

65.798

64.710

46.671

-18.039

Totaal

Duurzame mobiliteit

-9.625

-11.620

-12.906

-13.656

-13.018

-10.913

2.105

Totaal programma

-22.243

-22.938

-24.709

-23.160

-20.738

-14.892

5.846