Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Veilig

Totaal baten

1.007

997

1.600

1.600

1.600

2.815

1.215

Totaal lasten

37.776

37.547

37.935

40.352

40.352

40.582

230

Totaal

Veilig

-36.769

-36.550

-36.335

-38.752

-38.752

-37.767

985

Crisisbeheersing en brandweer

Totaal lasten

53.893

53.893

53.893

53.893

53.893

54.067

174

Totaal

Crisisbeheersing en brandweer

-53.893

-53.893

-53.893

-53.893

-53.893

-54.067

-174

Handhaven wet- en regelgeving

Totaal baten

17.017

17.017

16.017

15.692

15.692

18.376

2.684

Totaal lasten

55.787

55.521

55.791

51.633

51.633

50.268

-1.365

Totaal

Handhaven wet- en regelgeving

-38.770

-38.504

-39.774

-35.941

-35.941

-31.892

4.049

Totaal programma

-129.432

-128.947

-130.002

-128.586

-128.586

-123.726

4.860