Financieel resultaat

Product

(bedragen excl reserves)

Oorspronk.

Omissie I

1e BURAP

2e BURAP

Begroting

Realisatie

Verschil

Raad

Totaal baten

0

0

0

0

0

0

0

Totaal lasten

4.342

4.342

5.192

6.523

5.192

5.185

-7

Totaal

Raad

-4.342

-4.342

-5.192

-6.523

-5.192

-5.185

7

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

Totaal baten

322

322

437

437

437

707

270

Totaal lasten

6.718

6.552

7.018

7.019

7.019

6.117

-902

Totaal

Griffie, Rekenkamer en Ombudsman

-6.396

-6.230

-6.581

-6.582

-6.582

-5.410

1.172

College

Totaal baten

-25

-25

-25

0

0

0

0

Totaal lasten

6.467

6.461

6.461

6.186

5.961

14.395

8.434

Totaal

College

-6.492

-6.486

-6.486

-6.186

-5.961

-14.395

-8.434

Gebiedscommissies

Totaal baten

0

0

0

0

0

57

57

Totaal lasten

5.408

5.408

5.408

5.408

5.408

4.230

-1.178

Totaal

Gebiedscommissies

-5.408

-5.408

-5.408

-5.408

-5.408

-4.173

1.235

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

Totaal baten

363

359

206

206

206

996

790

Totaal lasten

72.981

72.643

74.433

68.649

67.617

63.075

-4.542

Totaal

Ondersteuning bestuurlijke besluitvorming

-72.618

-72.284

-74.227

-68.443

-67.411

-62.079

5.332

Dienstverlening (frontoffice)

Totaal baten

11.768

12.571

12.572

13.072

13.072

13.159

87

Totaal lasten

31.512

32.297

33.039

33.750

33.764

33.015

-749

Totaal

Dienstverlening (frontoffice)

-19.744

-19.726

-20.467

-20.678

-20.692

-19.856

836

Burgerzaken

Totaal baten

1.167

1.167

817

817

817

602

-215

Totaal lasten

18.903

18.808

20.189

20.229

20.234

18.832

-1.402

Totaal

Burgerzaken

-17.736

-17.641

-19.372

-19.412

-19.417

-18.230

1.187

Totaal programma

-132.736

-132.117

-137.733

-133.232

-130.663

-129.328

1.335