Financieel kader

In de begroting 2015 zijn ramingsbijstellingen, intensiveringen en bezuinigingen aangekondigd voor 2015 en latere jaren. Onderstaand een samenvatting van de realisatie van de bijstellingen die voor 2015 zijn begroot.

Wijzigingen begroting 2015

2015

Ramingsbijstellingen

-94.073

Intensiveringen

-30.676

Bezuinigingen

 35.301

Totaal

-89.448