Collegetargets

Collegetarget

Indicator

Veiligheid omhoog

 • De Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft in 2018 een gemiddelde score hoger dan 100.
 • De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoorden laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien.
 • De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheidsindex binnen het wijkprofiel zien.

Rotterdamse buurten schoon

 • Het schoonniveau van 66 Rotterdamse CBS-buurten is in de periode 2014-2018 gemiddeld, per buurt, per jaar, een 4 (op schaal 1-5) of hoger.

Uitstroom naar werk

 • Deze collegeperiode stromen 12.000 Rotterdammers uit naar werk.

Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum

 • In een ring van wijken rondom het centrum stijgt het gemiddelde aandeel kansrijke gezinnen met 10%.

Transformatie van 120.000 m2 kantoren

 • Het (laten) transformeren en/of onttrekken van tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam in de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017.

Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad

 • Verlengen van de verblijfsduur van bezoekers aan de binnenstad met 10%.

Meer duurzaam vervoer

 • Het fietsgebruik op telpunten rond de binnenstad stijgt met minimaal 10% stijgen
 • De verplaatsingen van en naar de binnenstad met bus, tram en metro stijgt met minimaal 2%.

Onderwijs

 • In Leren Loont! is in de bijlage een set van indicatoren over het Rotterdams onderwijs opgenomen, waarvan het streefcijfer nog niet is vastgesteld in afwachting van de ontwikkeling- en kwaliteitsplannen van de scholen.  Eind 2015 wordt op basis van de dan overeengekomen streefcijfers van de set van indicatoren een onderwijsindex opgesteld.  Deze index fungeert als de indicator voor het Rotterdams onderwijsbeleid

Minder eenzaamheid

 • Het aandeel eenzame ouderen in de wijken dat het slechtst scoort op eenzaamheid neemt met 5% af.