Serviceorganisatie

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Serviceorganisatie

Baten

7.049

4.036

7.967

3.930

Lasten

11.178

29.821

16.406

-13.415

Saldo

-4.129

-25.784

-8.439

17.345

 Rotterdamse Serviceorganisatie (RSO)

Baten

5.357

2.007

3.951

1.943

Lasten

7.467

17.360

10.141

-7.219

 Concernhuisvesting

Baten

1.692

2.029

4.016

1.987

Lasten

3.711

12.461

6.265

-6.196

Saldo

-2.019

-10.432

-2.249

8.183