Algemene middelen

Hier wordt vanuit de programmarekening per product een toelichting gegeven op de het programma algemene middelen.