Algemene middelen

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Algemene middelen

Baten

1.682.522

2.048.488

2.067.976

19.488

Lasten

263.587

255.481

266.867

11.386

Saldo

1.418.935

1.793.007

1.801.109

8.102

 Belastingen

Baten

270.246

268.760

283.153

14.392

Lasten

23.910

21.643

35.345

13.701

 Beheer algemene middelen

Baten

1.216.330

1.570.855

1.572.495

1.639

Lasten

145.234

167.292

167.877

585

 Deelnemingen

Baten

117.087

156.360

162.042

5.682

Lasten

17.960

16.058

18.426

2.368

 Financiering

Baten

4.995

-19.698

-19.688

10

Lasten

315

-28.420

-29.193

-774

 Lening- en garantieverstrekking

Baten

37.993

32.382

32.651

268

Lasten

36.865

32.382

32.333

-49

 Verzekeringen

Baten

3.815

5.133

4.102

-1.031

Lasten

5.584

8.522

5.648

-2.874

 Van Werk naar Werk

Baten

32.057

34.696

33.223

-1.473

Lasten

33.719

38.003

36.432

-1.572

Saldo

-1.662

-3.308

-3.209

99