Ruimtelijke ontwikkeling

Hier wordt vanuit de programmarekening per product een toelichting gegeven op de het programma ruimtelijke ontwikkeling.