Ruimtelijke ontwikkeling

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Ruimtelijke ontwikkeling

Baten

267.071

303.151

266.430

-36.721

Lasten

233.131

280.838

196.979

-83.859

Saldo

33.940

22.313

69.451

47.138

 Gebiedsontwikkeling

Baten

0

49.576

46.434

-3.142

Lasten

976

64.281

56.300

-7.981

 Grondzaken

Baten

106.459

97.027

65.430

-31.598

Lasten

67.136

87.614

3.462

-84.152

 Erfpacht

Baten

64.383

47.215

48.698

1.483

Lasten

51.472

18.510

21.385

2.875

 Commercieel vastgoed

Baten

42.298

42.650

49.592

6.942

Lasten

37.719

38.086

44.523

6.436

 Maatschappelijk vastgoed

Baten

43.235

54.719

46.358

-8.362

Lasten

54.475

58.121

60.126

2.004

 Projectmanagement en engineering

Baten

10.694

11.964

9.919

-2.045

Lasten

21.354

14.225

11.184

-3.041

Saldo

-10.660

-2.261

-1.265

996