Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Deze paragraaf bestaat uit algemeen, Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen en overige niet uit de balans blijkende rechten en plichten.