Stedelijke inrichting

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Stedelijke inrichting

Baten

63.663

77.218

49.677

-27.541

Lasten

142.614

130.093

95.763

-34.329

Saldo

-78.951

-52.875

-46.086

6.789

 Vergunningen en toezicht

Baten

26.774

28.848

29.410

561

Lasten

26.020

35.037

33.340

-1.697

 Ruimte en wonen

Baten

24.405

5.987

4.029

-1.958

Lasten

83.540

26.219

21.269

-4.951

 Milieu

Baten

12.484

39.224

13.947

-25.277

Lasten

33.055

59.595

32.756

-26.839

 Duurzaam

Baten

0

3.159

2.291

-868

Lasten

0

9.241

8.399

-842

Saldo

0

-6.082

-6.108

-26