Beheer van de stad

Hier wordt vanuit de programmarekening per product een toelichting gegeven op de het programma beheer van de stad.