Beheer van de stad

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Beheer van de stad

Baten

311.988

282.636

282.802

166

Lasten

464.300

443.014

446.128

3.114

Saldo

-152.312

-160.378

-163.326

-2.948

 Afvalinzameling

Baten

167.375

151.918

146.799

-5.119

Lasten

120.915

119.984

112.213

-7.771

 Reiniging

Baten

6.274

1.981

5.684

3.703

Lasten

76.180

69.606

70.750

1.145

 Riolen en gemalen

Baten

62.445

76.560

77.175

616

Lasten

48.938

64.156

65.035

879

 Wegen en Openbare Verlichting

Baten

45.730

33.564

32.743

-821

Lasten

134.310

124.607

129.297

4.689

 Water en Groen

Baten

30.165

18.612

20.401

1.788

Lasten

83.957

64.660

68.832

4.172

Saldo

-53.792

-46.048

-48.432

-2.383