Maatschappelijke Ondersteuning

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Maatschappelijke Ondersteuning

Baten

4.930

22.257

19.831

-2.426

Lasten

167.814

193.747

187.030

-6.716

Saldo

-162.883

-171.490

-167.200

4.290

 Maatschappelijke Begeleiding en Advies

Baten

660

9.722

8.260

-1.461

Lasten

82.019

102.619

97.178

-5.441

 Maatschappelijke Participatie en Activering

Baten

3.458

11.184

10.735

-449

Lasten

25.120

33.156

31.831

-1.326

 Armoedebestrijding

Baten

813

1.351

836

-515

Lasten

60.674

57.971

58.021

51

Saldo

-59.862

-56.620

-57.186

-566