Werk en inkomen

Hier wordt vanuit de programmarekening per product een toelichting gegeven op de het programma werk en inkomen.