Werk en inkomen

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Werk en inkomen

Baten

780.134

600.444

595.707

-4.737

Lasten

848.076

814.160

797.067

-17.093

Saldo

-67.942

-213.716

-201.360

12.356

 Werk

Baten

175.348

45.941

48.539

2.598

Lasten

192.442

165.827

164.394

-1.433

 Inkomen

Baten

604.787

554.502

547.167

-7.335

Lasten

655.634

648.333

632.672

-15.660

Saldo

-50.847

-93.831

-85.505

8.325