Volksgezondheid en zorg

Hier wordt vanuit de programmarekening per product een toelichting gegeven op de het programma volksgezondheid en zorg.