Volksgezondheid en zorg

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Volksgezondheid en zorg

Baten

30.971

52.389

46.794

-5.595

Lasten

253.179

623.822

586.502

-37.321

Saldo

-222.208

-571.433

-539.708

31.725

 Openbare gezondheidszorg

Baten

12.624

12.528

12.150

-379

Lasten

28.475

26.780

25.506

-1.274

 Zorg jeugd

Baten

2.395

5.660

7.065

1.404

Lasten

45.306

231.656

224.819

-6.837

 Zorg volwassenen

Baten

15.952

34.200

27.579

-6.621

Lasten

179.398

365.387

336.177

-29.210

Saldo

-163.445

-331.187

-308.598

22.589