Cultuur, sport en recreatie

Hier wordt vanuit de programmarekening per product een toelichting gegeven op de het programma cultuur, sport en recreatie.