Cultuur, sport en recreatie

Baten en lasten incl. reserveringen

Realisatie
2014

Bijgestelde begroting
2015

Realisatie
2015

Verschil

Programma:

 Cultuur, sport en recreatie

Baten

20.725

19.067

16.030

-3.037

Lasten

229.324

221.357

213.310

-8.048

Saldo

-208.599

-202.291

-197.280

5.010

 Cultuur

Baten

3.455

3.497

3.696

198

Lasten

134.649

123.915

121.780

-2.134

 Sport en Recreatie

Baten

17.270

15.569

12.334

-3.236

Lasten

94.675

97.443

91.529

-5.913

Saldo

-77.405

-81.873

-79.196

2.678