BBV-regelgeving

In maart 2016 zijn door de Commissie BBV voorgestelde wijzigingen in de verslaggevingsregels door een Wijzigingsbesluit bekrachtigd. Voor de grondexploitaties worden de nieuwe regels met terugwerkende kracht per 1 januari 2016 van kracht. De impact hiervan op de portefeuille wordt in een speciale werkgroep geanalyseerd. De financiële gevolgen die hieruit voortkomen zullen in de jaarcijfers over 2016 tot uiting komen.